fbpx

Thông báo thay đổi ký quỹ ngày 25/02/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2021. * Lưu ý : Ký quỹ Đường, Cao su RSS3 thay đổi. TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA […]

Thông báo thay đổi ký quỹ ngày 19/02/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 19/02/2021. * Lưu ý : Ký quỹ Đồng thay đổi. TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC […]

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG (26/02/2021)

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất. MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI HẠN PHẢI TẤT TOÁN ZFTH21 […]

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ THỊ TRƯỜNG (23.02.2021)

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT gửi tới Quý Khách hàng Thông báo lịch nghỉ giao dịch một các sản phẩm. TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE Nghỉ giao dịch Trân […]

Thông báo thay đổi ký quỹ ngày 18/02/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/02/2021. * Lưu ý : Ký quỹ Ca cao, Cao su RSS3, Bạch kim thay đổi. TÊN HÀNG HÓA NHÓM […]

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG (22/02/2021)

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất. MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI HẠN PHẢI TẤT TOÁN NGEG21 […]

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG (12/02/2021)

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất. MÃHỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI HẠNPHẢI TẤT TOÁN CCEH21 Ca cao […]

Thông báo thay đổi ký quỹ ngày 08/02/2021

Kính gửi  Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/02/2021. * Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Dầu đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini thay đổi. ———— […]

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ THỊ TRƯỜNG (11,12,15.02.2021)

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT gửi tới Quý Khách hàng Thông báo lịch nghỉ giao dịch một các sản phẩm. Trân trọng. ———— Tìm hiểu thêm giao dịch hàng hóa phái sinh: https://sanhanghoa24h.com/huong-dan-su-dung-website-sanhanghoa24h/ ———— Đăng kí mở tài khoản giao dịch và nhận tư vấn miễn phí: https://sanhanghoa24h.com/mo-tai-khoan-mien-phi/ Hotline/Zalo tín […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI KÝ QUỸ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/02/2021

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/02/2021. TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU Ngô […]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now