fbpx

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo số 353/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ Cà phê Arabica và Cà phê Robusta giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 29/07/2021. Thông báo số 355/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ […]

Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch Hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng café tại MXV

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng thông báo số 343/QĐ/TGĐ-MXV vv ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và Quyết định số 345/QĐ/TGĐ-MXV vv ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Café tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 26/07/2021.

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Công ty đầu tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Thông báo ban hành các mức ký quỹ mới tại MXV

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng các Thông báo thay đổi ký quỹ một số sản phẩm tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 21/07/2021. Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV: Ban hành mức ký quỹ […]

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hoá TVT gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/07/2021.

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ THỊ TRƯỜNG

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT gửi tới Quý Khách hàng Thông báo lịch nghỉ giao dịch một các sản phẩm.

Thông báo thay đổi mức ký quỹ ngày 12/7/2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 12/07/2021.

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Công ty đầu tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất.

Thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV ngày 07.7.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn Nông sản tại MXV ngày 08.7.2021. Ban hành mức ký quỹ giao dịch: Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn […]

Giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV. Áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/07/2021. Thông báo ban hành danh mục đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn Tiêu chuẩn hàng hoá kim […]

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now