fbpx

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng vv Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/11/2021. Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ khi giao dịch liên […]

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT xin thông báo tới Kháhc hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng. MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI HẠN PHẢI TẤT TOÁN ZSEX21 Đậu tương 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 28/10/2021 ZREX21 Gạo thô 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày […]

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản, mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng các Quyết định ngày 20/10/2021 vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản, mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa […]

ZWAZ21 Xu hướng trung hạn đang tăng giá. Vùng kháng cự 738 – 744 Vùng hỗ trợ 710 – 720 Giá hiện tại đang phản ứng với vùng kháng cự RSI đã phản ứng với vùng quán mua và bật xuống kỳ vọng sẽ có 1 nhịp hồi ngắn hạn, có thể canh sell tại […]

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng:

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và kim loại LME tại MXV (18/10/2021)

Kính gửi : Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi đến Quý Khách hàng thông báo vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18/10/2021.

Thông báo thay đổi ký quỹ sản phẩm Quặng sắt (FEF) (15/10/2021)

Kính gửi: Quý Thành viên, Đầu Tư TVT thông báo tới Quý Khách hàng vv thay đổi mức ký quỹ ban đầu sản phẩm Quặng sắt (FEF) tăng từ 2,310 USD lên 2,420 USD, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/10/2021.

Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV (19/10/2021)

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng Thông báo số 523/TB/MXV ngày 12/10/2021 vv Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam vào ngày 19/10/2021 (thứ ba).  

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV

Kính gửi Quý Khách hàng, Đầu Tư TVT gửi Quý Khách hàng Quyết định 520/QĐ/TGĐ-MXV  và Quyết định số 522/QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/10/2021 vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, mứcký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.  

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên và ngày giao dịch cuối cùng

Kính gửi: Quý Khách hàng,   Đầu Tư TVT xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now