Ký hiệu hàng hóa CTE
Hàng hóa cơ sở Bông Loại 2 ICE US (Cotton No.2 ICE US)
Đơn vị giao dịch 50 000 pound (khối lượng tịnh)/tấn
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 10, 12
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6: 
8:00 - 1:20
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ký quỹ  Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày thông báo đầu tiên 5 ngày làm việc trước ngày giao hàng đầu tiên của tháng đáo hạn, ngày làm việc đầu tiên của tháng đó
Ngày giao dịch cuối cùng 17 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tháng đáo hạn