Ký hiệu hàng hóa CCE
Hàng hóa cơ sở Ca cao ICE US (Cocoa ICE US)
Đơn vị giao dịch 10 tấn / lot
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 - 0:30 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thế Giới hạn vị thế
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày giao dịch cuối cùng 11 ngày trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn