Ký hiệu hàng hóa LRC
Hàng hóa cơ sở Cà phê Robusta ICE EU (Robusta Coffee ICE EU)
Đơn vị giao dịch 10 tấn / lot
Tháng đáo hạn Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
15:00 – 23:30
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 4 trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn