Ký hiệu hàng hóa TRU
Hàng hóa cơ sở Cao su RSS3 TOCOM (Ribbed Smoked Sheet No.3 TOCOM)
Đơn vị giao dịch 25 tấn / lot
Tháng đáo hạn 6 tháng liên tiếp
Giờ giao dịch Thứ 2 – Thứ 6:
Phiên 1:  6:45 – 13:10 
Phiên 2:  14:30 – 16:55
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm.
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 4 trước ngày cuối cùng của tháng đáo hạn.