Ký hiệu hàng hóa QP
Hàng hóa cơ sở Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh ICE EU (Low Sulphur Gasoil ICE EU)
Đơn vị giao dịch 100 tấn/lô
Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:
7:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Không giao nhận hàng vật chất *
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm