Ký hiệu hàng hóa CLE
Hàng hóa cơ sở Dầu thô ngọt nhẹ WTI NYMEX (WTI Crude Oil NYMEX)
Đơn vị giao dịch 1000 thùng/lô
Tháng đáo hạn Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 8 năm tiếp theo
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:
6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Không giao nhận hàng vật chất *
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ ba trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn hợp đồng