Ký hiệu hàng hóa

 ZSE

 Hàng hóa cơ sở

 Đậu tương CBOT (Soybean CBOT)

 Đơn vị giao dịch

 5000 giạ / lô

Tháng đáo hạn

 Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11.

 Giờ giao dịch  

 Thứ 2 - Thứ 6: 

  • Phiên 1: 8:00 - 20:45
  • Phiên 2: 21:30 - 2:20 (ngày hôm sau)

 Tiêu chuẩn chất lượng

 Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 Phương thức thanh toán

 Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền

 Bước giá

 Theo quy định của MXV từng thời điểm.

 Ký quỹ

 Theo quy định của MXV từng thời điểm.

 Ngày thông báo đầu tiên    

 Theo quy định của MXV từng thời điểm.

Ngày giao dịch cuối cùng

 Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn