Ký hiệu hàng hóa CPE
Hàng hóa cơ sở Đồng COMEX (Copper COMEX)
Đơn vị giao dịch 25 000 Pound / lô
Tháng đáo hạn 24 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 60
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6: 
6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc Thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế 1500 lô tại tháng đáo hạn
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn