Ký hiệu hàng hóa NGE
Hàng hóa cơ sở Khí tự nhiên NYMEX (Natural Gas NYMEX)
Đơn vị giao dịch 10 000 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu)/lô
Tháng đáo hạn Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:
6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Không giao nhận hàng vật chất *
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc thứ 3 trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn