Ký hiệu hàng hóa FEF
Hàng hóa cơ sở Quặng sắt 62% Fe, CFR Trung Quốc SGX (TSI Iron Ore 62% Fe SGX)
Đơn vị giao dịch 100 tấn / lô
Tháng đáo hạn Trong năm hiện tại và 3 năm liên tiếp sau
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6
     -        Phiên 1: 6:25 – 19:00
     -        Phiên 2: 19:15 – 3:45 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất hoặc thanh toán bằng tiền
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên  Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn