Ký hiệu hàng hóa RBE
Hàng hóa cơ sở Xăng pha chế NYMEX (RBOB Gasoline NYMEX)
Đơn vị giao dịch 42 000 gallons/lô
Tháng đáo hạn Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo. Các hợp đồng mới sẽ được thêm vào khi hợp đồng tháng 12 của một năm chấm dứt.
Giờ giao dịch Thứ 2 - Thứ 6:
6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới
Phương thức thanh toán Không giao nhận hàng vật chất *
Bước giá Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ký quỹ Theo quy định của MXV từng thời điểm
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV từng thời điểm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn hợp đồng