fbpx

GIẢI THÍCH MỘT SỐ LỆNH GIAO DỊCH

Lệnh: Bất kỳ đề nghị thực hiện giao dịch hoặc các chỉ dẫn, yêu cầu (theo bất cứ hình thức nào theo thoả thuận: điện thoại, fax, email, mang đến hoặc truyền đến từ phía khách hàng) TVT và được TVT chấp thuận.

 

Lệnh Market (MKT): Dùng lệnh này khi khách hàng muốn lệnh của khách hàng được thực hiện tại mức giá tốt nhất hiện có. Không cần chỉ dẫn về giá; thay vào đó, khách hàng cần nêu rõ “tại mức giá thị trường” hoặc “lệnh Market” khi đặt lệnh.

Lệnh mua Market sẽ được khớp tại mức giá mới nhất đầu tiên được chào – miễn là trên thị trường đang có người bán. Lệnh bán Market được khớp tại giá chào mua mới nhất trên thị trường.

Lệnh Market là cách nhanh nhất để đảm bảo khớp lệnh. Trong hầu hết trường hợp, khách hàng không thể huỷ lệnh Market khi phiên giao dịch đã mở cửa.

 

Lệnh Limit (LMT): Dùng lệnh này khi khách hàng muốn khớp lệnh tại một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Lệnh mua Limit được đặt tại hoặc thấp hơn mức giá hiện tại, trong khi lệnh bán Limit được đặt tại hoặc cao hơn mức giá hiện tại trên sàn giao dịch.

 

Lệnh Stop: Một lệnh Stop trở thành lệnh Market khi giá giao dịch đạt hoặc nhảy qua mức chỉ định của khách hàng.

Lệnh mua Stop được đặt trên mức hiện tại của thị trường và trở thành lệnh Market khi thị trường giao dịch hay đang mua vào tại hoặc cao hơn mức giá Stop của khách hàng.

Lệnh bán Stop được đặt dưới mức hiện tại của thị trường và trở thành lệnh Market khi thị trường giao dịch hay đang chào bán tại hoặc thấp hơn mức Stop.

 

Lệnh Stop Limit (STL): Lệnh mua Stop Limit trở thành lệnh Limit tại giá Stop khi hợp đồng tương lai giao dịch (hoặc khi giá bid) bằng hoặc cao hơn giá Stop. Lệnh bán Stop Limit trở thành lệnh Limit tại mức giá Stop khi thị trường giao dịch (hoặc khi giá offer) bằng hoặc dưới mức giá stop.

 

Lệnh Good Till Cancel (GTC): Lệnh Good Till Cancel có hiệu lực từ khi khách hàng thực hiện đặt lệnh tới khi lệnh được khớp hoặc khách hàng chủ động hủy lệnh. Lệnh Good Till Cancel còn giá trị hiệu lực cả khi phiên giao dịch kết thúc.

 

 

Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now