HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

TÌM HIỂU GIAO DỊCH PHÁI SINH

 

 • Sàn giao dịch hàng hoá là gì?
 • Lợi ích khi tham giao dịch hàng hoá
 • Với 30 – 50 triệu nên đầu tư thế nào cho hiệu quả
 • Chiến tranh thương mại đem lại cơ hội gì
xem thêm

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CẦN BIẾT

 

 • Hướng dẫn đăng kí tải khoản
 • Hướng dẫn giao dịch demo
 • Hướng dẫn đặt lệnh
 • Hướng dẫn đọc biểu đồ
 • Hướng dẫn nộp/rút tiền
XEM THÊM

THUẬT NGỮ ĐÀO TẠO

 

 • Các loại lệnh cần biết
 • Các sàn liên thông nước ngoài
 • Về Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam
 • Hợp đồng tương lai
XEM THÊM