HƯỚNG DẪN NẠP/RÚT TIỀN GIAO DỊCH

1. Nộp tiền ký quỹ

  • Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ của công ty TVT GIA LAI, sau đó chúng tôi sẽ chuyển tiền lên tài khoản ký quỹ của Sở Giao Dịch Hàng Hoá Việt Nam
  • Chúng tôi lập lệnh nộp tiền vào tài khoản của khách hàng trên hệ thống
  • Trung tâm thanh toán bù trừ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam phê duyệt lệnh nộp tiền

Thông tin tài khoản chúng tôi

  • Công ty TNHH Thương Mại TVT Gia Lai
  • 62110000667863 – BIDV chi nhánh nam Gia Lai

Thời gian nộp tiền từ 8h sáng đến 22h tối của ngày làm việc.

 

2. Rút tiền ký quỹ

  • Khách hàng gọi điện vào số hotline: 0269 6286 111 để yêu cầu rút tiền
  • Chúng tôi lập lệnh rút tiền ra khỏi tài khoản của khách hàng trên hệ thống của Sở Giao Dịch Hàng Hoá
  • Trung tâm thanh toán bù trừ sẽ kiểm tra và phê duyệt hoặc từ chối lệnh trong vòng tối đa 10 phút kể từ khi nhận được lệnh rút tiền trên hệ thống

Thời gian rút tiền trong giờ hành chính của ngày làm việc.

Bài viết liên quan