fbpx

MỨC CẢNH BÁO KÍ QUỸ CẦN BIẾT

  • Mức kí quỹ của tài khoản lớn hơn 100%: TVT khuyến nghị Khách hàng duy trì mức kí quỹ khoảng 150% để tài khoản trong đêm được an toàn.
  • Mức kí quỹ của tài khoản từ 80% đến dưới 100%: TVT gọi cảnh báo tài khoản nguy hiểm, Khách hàng cần bổ sung kí quỹ để đảm bảo an toàn giao dịch. Dưới 80% sẽ có tin nhắn cảnh báo tự động của Sở giao dịch hàng hoá gửi tới Khách hàng.
  • Mức kí quỹ của tài khoản về 70%: Hệ thống sẽ tự động huỷ các lệnh đang chờ của tài khoản, khách hàng bắt buộc phải đặt lệnh thị trường để tất toán trạng thái mở hiện có.
  • Mức kí quỹ của tài khoản về 40%: Hệ thống tự động tất toán các lệnh hiện có nhằm đảm bảo an toàn tài khoản. Khách hàng cần bổ sung kí quỹ trước khi mức kí quỹ về mức nguy hiểm này để đảm bảo an toàn giao dịch.
Chia sẻ lên

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG GIAO DỊCH CHƯA ?

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Call Now