Tư vấn giao dịch

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 23/10
Xem chi tiết
23 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 23/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Phiên giao dịch ngày hôm qua 22 tháng 10 thị trường chứng kiến [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 22/10
Xem chi tiết
22 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 22/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường trong phiên giao dịch ngày 21/10 có sức tăng nhẹ đầu [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 21/10
Xem chi tiết
21 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 21/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường phiên giao dịch ngày 18/9 sau khi kiểm tra lại vùng [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18/10
Xem chi tiết
18 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường phiên giao dịch ngày hôm qua tiếp tục chịu ảnh hưởng [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 17/10
Xem chi tiết
17 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 17/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường hôm qua chứng kiếm một phiên giảm sâu trên cả 2 sàn. [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/10
Xem chi tiết
16 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm qua có mức giá tăng [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 15/10
Xem chi tiết
15 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 15/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường phiên giao dịch đầu tuần khởi sắc lại nhờ những tin [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 14/10
Xem chi tiết
14 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 14/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường phiên giao dịch ngày 11 tháng 10 biến động mạnh trên [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 11/10
Xem chi tiết
11 Tháng Mười, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 11/10

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Phiên giao dịch 10/10/2019, cà phê Robusta sau khi tăng nhanh [...]