Tư vấn giao dịch

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 19/07
Xem chi tiết
19 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 19/07

👉 Cà phê tiếp tục tăng sau khi hưởng lợi từ tin tức kinh tế Hai sàn cà phê đều tăng trong phiên [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18/07
Xem chi tiết
18 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 18/07

Cà phê liệu có bức phá sau khi dò được “đáy”?   👉 Giá cà phê trên hai sàn có mức hồi phục [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 17/07
Xem chi tiết
17 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 17/07

– Thị trường suy yếu trước áp lực bán hàng của nông dân Brazil – 👉 Cả hai sàn có [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/07
Xem chi tiết
16 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/07

– Đột phá cuối phiên, dấu hiệu củng cố cho đợt tăng mới? – 👉 Theo dõi phiên giao [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 15/07
Xem chi tiết
15 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 15/07

  👉 Phiên giao dịch cuối tuần chốt lại với giá âm nhẹ trên hai sàn kỳ hạn. Ngoại trừ phiên [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 12/07
Xem chi tiết
12 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 12/07

  👉 Một phiên giao dịch với tổng khối lượng thấp làm cho giá trên hai sàn cà phê không thể [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 10/07
Xem chi tiết
10 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 10/07

  👉 Số lượng giao dịch cà phê Robusta trên LonDon phiên qua khu 8,734 lô, hợp đồng mở [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 09/07
Xem chi tiết
9 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 09/07

Thông tin thị trường ngày 09/07/2019 Số lượng giao dịch cà phê Robusta trên LonDon phiên qua [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/07
Xem chi tiết
8 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/07

Thông tin thị trường ngày 08/07/2019 Phiên giao dịch cuối tuần vừa qua giá cà phê trên hai sàn [...]