Tư vấn giao dịch

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/09
Xem chi tiết
16 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 16/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường cà phê phiên cuối tuần điều chỉnh giảm nhẹ trên cả [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 13/09
Xem chi tiết
13 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 13/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Tin tức từ ECB không được như kỳ vọng, giá trên hai sàn giao [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 12/09
Xem chi tiết
12 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 12/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá cà phê tiếp tục tăng tốt trước cuộc họp của ECB. Diễn biến [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 11/09
Xem chi tiết
11 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 11/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá kỳ hạn trên hai sàn cà phê tăng tốt trước cuộc họp hàng [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 10/09
Xem chi tiết
10 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 10/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá cà phê trên cả hai sàn tiếp tục tăng nhẹ khi hưởng lợi từ [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 09/09
Xem chi tiết
9 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 09/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá cà phê phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần trên cả hai sàn, [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 06/09
Xem chi tiết
6 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 06/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Thị trường cà phê hai sàn rớt mạnh, đặc biệt cà phê Robusta giảm [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/09
Xem chi tiết
5 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá điều chỉnh dương nhẹ trên cả hai sàn, mức tăng được xem là [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 04/09
Xem chi tiết
4 Tháng Chín, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 04/09

 Tóm tắt phiên giao dịch trước Giá giao dịch trong phiên ngày 3/9 trên hai sàn cà phê chủ yếu [...]