Tư vấn giao dịch

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/08
Xem chi tiết
5 Tháng Tám, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 05/08

Phiên cuối tuần điều chỉnh dương nhẹ, cà phê vẫn nằm trong vùng tiêu cực.     Thị trường [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 02/08
Xem chi tiết
2 Tháng Tám, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 02/08

Cà phê tiếp tục âm sâu khi giới đầu cơ tăng bán khống trên sàn.  Tin tức từ FED được quan tâm, [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 01/08
Xem chi tiết
1 Tháng Tám, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 01/08

Đầu cơ “thất vọng” với cuộc họp Fed, cà phê gặp khó ——-  Phiên giao dịch hôm qua [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 31/07
Xem chi tiết
31 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 31/07

Thị trường mất phương hướng trước cuộc họp FED. ? Tin chỉ số kinh tế của Mỹ tối hôm qua cao hơn [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 30/07
Xem chi tiết
30 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 30/07

Giá đảo chiều sau khi chạm cản kỹ thuật, sức mua bù mới liệu có vững? ——- ? Hai sàn [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 29/07
Xem chi tiết
29 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 29/07

———- Thiếu vắng lực mua mới trong khi đầu cơ gia tăng bán ròng, giá trên hai [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 26/07
Xem chi tiết
26 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 26/07

Tin tức không hỗ trợ, cà phê tiếp tục suy yếu. ——— ? Thị trường hàng hóa nói [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 25/07
Xem chi tiết
25 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 25/07

“Tin kinh tế có thể ngăn đà giảm hiện tại của cà phê” —— ? Phiên giao [...]

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 24/07
Xem chi tiết
24 Tháng Bảy, 2019
TỔNG HỢP PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 24/07

“Giá tiếp tục âm sâu sau khi mất các mốc hỗ trợ kỹ thuật” —— ? Hàng [...]